IMG_20181213_231844

Nên tuyển dụng nhân sự người tài hay người đức?

Một người để làm được việc lớn thì phải có đức dày, người mà không có đức lớn thì không thể thành tựu được đại sự.

“Con người đi trước, công việc theo sau”. Làm người trước khi làm việc, đây được xem là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Bất luận một sự thất bại nào đều không phải là ngẫu nhiên. Bất kể một sự thành công nào cũng đều không phải là ngẫu hứng. Trong kinh doanh, nhân tố “làm người” được cho là quan trọng nhất để làm nền tảng phát triển kỹ năng (năng lực) của một người Và sự tử tế là một trong những phẩm đức quan trọng nhất để nhân tố làm người được hoàn thiện. Sự tử tế” và “kỹ năng” giống như tay trái và tay phải của một người. Nếu chỉ có “kỹ năng” mà không có “sự tử tế’’ thì người ấy cũng không được trọn vẹn đầy đủ. Năng lực được ví như một con dao hai lưỡi. Nếu như nó được một người có phẩm đức nắm giữ thì họ sẽ sáng tạo cho xã hội vô số những điều có giá trị. Trái lại, nếu nó được một người có phẩm đức kém nắm giữ thì không biết bản thân người ấy và xã hội sẽ đi về đâu.
Chọn người có phẩm đức nắm giữ thì họ sẽ sáng tạo cho xã hội vô số điều có giá trị

Từ ngàn xưa đến nay, không có ai nguyện ý trọng dụng một người có năng lực nhưng khuyết thiếu phẩm đức. Một người mà nhân phẩm không tốt thì cho dù có tài năng lớn bằng trời, bằng biển thì họ cũng sẽ mang đến tổn hại cho người khác, cho tổ chức và cho xã hội ở những thời điểm mấu chốt. Mà người có năng lực càng lớn thì tổn thất tạo thành cũng sẽ càng lớn. Từ ý nghĩa này mà xét, “nhân phẩm” là “chìa khóa vàng” quyết định sự lớn mạnh của một tổ chức và sự trưởng thành của một cá nhân.

Xem thêm:  Đạo đức kinh doanh – Triết lý kinh doanh mang đến sự thịnh vượng bền vững

Tuy vậy, xã hội hiện đại ngày nay, có vẻ người ta chú ý nhiều đến “năng lực” hơn và đàm luận về “nhân phẩm” trở nên “lỗi thời” với một số người. Thậm chí có người còn cho rằng, anh ta dù sao cũng có năng lực, có bản lĩnh, “nhân phẩm” kém một chút thì có sao? Nhưng kỳ thực, chặng đường mà một người đi đến thành tựu là lâu dài. Một người để làm được việc lớn thì phải có đức dày, người mà không có đức lớn thì không thể thành tựu được đại sự. Cho nên, làm người nhất định phải tu dưỡng phẩm đức, có như vậy mới được người đời tôn trọng và vững bước đứng trên đôi chân của mình.

Doanh nghiệp cũng giống như người đã tạo ra nó, do đó đức tính và những tiêu chuẩn đạo đức của một doanh nhân cũng rất quan trọng. Nếu một người không có những tiêu chuẩn đạo đức cao, người đó cũng không thể tạo dựng một doanh nghiệp tốt. Vì thế, bí mật để thành công và thu hút nhân tài về Doanh Nghiệp cũng chính là không ngừng tu dưỡng và nâng cao đức tính của mình.

(Sưu tầm và tổng hợp)

Comments are closed.