[VŨNG TÀU] LAN TỎA CHÁNH KIẾN ĐẾN 500 HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ, CÁN BỘ CÁC TRƯỜNG HỌC

Mỗi một mùa Chánh kiến trôi qua là những ngọn đuốc cuộc đời được thắp sáng và ngày càng lan tỏa đến cộng đồng. Và ngọn đuốc Chánh Kiến ấy đã lan tỏa đến VŨNG TÀU với 500 Hiệu Trưởng, Hiệu Phó, Cán Bộ cùng 500 Giáo viên các trường – những người vô cùng trăn…

-->