VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA

Nơi ươm mầm nhân cách, Sống Sâu Sắc & Có Ý Nghĩa

Nơi lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực

Để cùng nhau xây dựng một cộng đồng SỐNG CỐNG HIẾN VÀ ĐẦY TỬ TẾ

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó
sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

SỰ KIỆN & TIN TỨC

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó
sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

CHIA SẼ & SUY NGẪM

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó
sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

Bộ hình ảnh câu nói ý nghĩa
+ sơ đồ đúc kết

Giá trị sống – Thái độ sống
Giá trị sống – Thái độ sống

Fill uot an application online, put down a
deposit, and reserve your apartment.

XEM CHI TIẾT >

XEM CHI TIẾT >

XEM CHI TIẾT >

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ
Nhân duyên cái đó sẽ sắp lên một vùng trời
đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

XEM CHI TIẾT >

BKESHOP

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ
Nhân duyên cái đó sẽ sắp lên một vùng trời
đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

XEM CHI TIẾT >

ON.BKE.EDU.VN

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ
Nhân duyên cái đó sẽ sắp lên một vùng trời
đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

XEM CHI TIẾT >

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó
sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

Trần Việt Quân

Viện Đào Tạo Bách Khoa

Nguyễn Đoàn Kim Sơn

Pathway Tuệ Đức – Bác Ái

Dương Quang Minh

Giám Đốc Chuyên Môn Pathway

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

“Những bài nói này là bản ghi âm của khóa thiền tại đồi
Mahabaleshwar tươi đẹp do Osho hướng dẫn. Nó là
một cuốn sách không thể không đọc cho cả thiền sinh mới
lẫn những thiền sinh có nhiều kinh nghiệm.

Con đường thiền

“Những bài nói này là bản ghi âm
của khóa thiền tại đồi
Mahabaleshwar tươi đẹp của Osho
hướng dẫn.

Con đường thiền

“Những bài nói này là bản ghi âm
của khóa thiền tại đồi
Mahabaleshwar tươi đẹp của Osho
hướng dẫn.

Con đường thiền

“Những bài nói này là bản ghi âm
của khóa thiền tại đồi
Mahabaleshwar tươi đẹp của Osho
hướng dẫn.

Con đường thiền

“Những bài nói này là bản ghi âm
của khóa thiền tại đồi
Mahabaleshwar tươi đẹp của Osho
hướng dẫn.

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

“Cùng sống, cùng làm việc, cùng rèn luyện, cùng cống hiến. Trong hạnh phúc”

+ Bạn tâm huyết về giáo dục và khát khao cuộc sống cống hiến

+ Nâng đỡ đồng đội và cùng rèn luyện để thuần hóa cái tôi

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không