VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA

Nơi ươm mầm nhân cách, Sống Sâu Sắc & Có Ý Nghĩa

Nơi lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực

Để cùng nhau xây dựng một cộng đồng SỐNG CỐNG HIẾN VÀ ĐẦY TỬ TẾ

ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC - TRÍ TUỆ
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

Nuôi dưỡng Đạo Đức

+ Yêu thương và bảo vệ sự sống: Thương yêu và trách nhiệm với mình, với người và muôn loài. Bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sống.
+ Sống đơn giản, biết đủ và sẵn sàng cho đi với tâm không mong cầu, tính toán.
+ Chung thủy và tôn trọng các mối quan hệ
+ Luôn trung thực, nói lời xây dựng, nói có ích và nói với tình thương
+ Luôn sáng suốt, không say sưa nghiện ngập

Rèn luyện Nghị Lực

+ Bình tĩnh trước khó khăn (TĨNH)
+ Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người (DŨNG)
+ Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện (NHẪN)

Trau dồi Trí Tuệ

+ Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra Nhân Quả của từng vấn đề
(QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT)
+ Nói được làm được
(THỰC HÀNH & CHIA SẺ)
+ Phát triển năng lực thấy biết đúng đắn trong từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.

Cây Nhân Cách "3 Gốc Rễ"
The "Three Roots" Philosophy

ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC - TRÍ TUỆ
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

Cây Nhân Cách "3 Gốc Rễ"
The "Three Roots" Philosophy

Nuôi dưỡng Đạo Đức

+ Yêu thương và bảo vệ sự sống: Thương yêu và trách nhiệm với mình, với người và muôn loài. Bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sống.
+ Sống đơn giản, biết đủ và sẵn sàng cho đi với tâm không mong cầu, tính toán.
+ Chung thủy, tôn trọng các mối quan hệ
+ Luôn trung thực, nói lời xây dựng, nói có ích và nói với tình thương
+ Sáng suốt, không say sưa nghiện ngập

Rèn luyện Nghị Lực

+ Bình tĩnh trước khó khăn (TĨNH)
+ Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người (DŨNG)
+ Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện (NHẪN)

Trau dồi Trí Tuệ

+ Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra Nhân Quả của từng vấn đề
(QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT)
+ Nói được làm được
(THỰC HÀNH & CHIA SẺ)
+ Phát triển năng lực thấy biết đúng đắn trong từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

TẦM NHÌN
(Những mốc mục tiêu)

Trở thành hệ sinh thái giáo dục xanh truyền tải Đạo
Đức và kỹ năng tới mọi miền trên Việt Nam, nơi một
thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống tử tế, tự chịu
trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

SỨ MỆNH
(Nhiệm vụ xuyên suốt cuộc đời)

Trở thành hệ sinh thái giáo dục xanh truyền tải Đạo
Đức và kỹ năng tới mọi miền trên Việt Nam, nơi một
thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống tử tế, tự chịu
trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không

Học mọi lúc, mọi nơi 
cùng nền tảng đào tạo 
trực tuyến

On.bke.edu.vn

Lịch khóa học mới 
nhất của thầy Trần Việt
Quân & Cô Nguyễn 
Đoàn Kim Sơn

BKE.edu.vn/lich

Lịch khóa học mới 
nhất của thầy Trần Việt
Quân & Cô Nguyễn 
Đoàn Kim Sơn

BKEshop.com