Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
+ Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
+ Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản

!::payment_guide::!

+ Số tài khoản: 
!::bank_number::!
+ Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản
+ Chọn tên ngân hàng:
!::bank_name::! 
Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn
Bước 4: Hoàn tất thanh toán
Trong vòng 24h bạn sẽ nhận được sms/email xác nhận vào nhóm Zalo lớp học chính thức

Nhận thông báo

Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

 Lưu ý:
  • Thời hạn thanh toán của đơn hàng là:   !::va_date_end::!. (Quá thời hạn vui lòng tạo đơn hàng mới)
  • Số tài khoản !::bank_number::! CHỈ SỬ DỤNG để thanh toán cho đơn hàng !::reference_no::!. Nếu sử dụng cho đơn hàng khác, hệ thống sẽ không ghi nhận!
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại đây
Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
+ Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
+ Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản
Bước 4: Hoàn tất thanh toán
Chuyển tiền ngay để hoàn tất thanh toán

!::va_qr_code::!

Mở ứng dụng ngân hàng ➜ Quét mã QR để tiến hành thanh toán.
+ Số tài khoản: 
!::bank_number::!
+ Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản
+ Chọn tên ngân hàng:
!::bank_name::! 
Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn
Chỉ còn 1 bước để hoàn tất
đăng ký thành công

Thanh toán

Đăng ký

 Lưu ý:
  • Đơn hàng có thời hạn thanh toán trong 48h. Bạn vui lòng thanh toán trước thời gian trên nếu không bạn phải tạo lại  đơn mới
  • Mỗi đơn hàng có một SỐ TÀI KHOẢN THANH TOÁN RIÊNG, vui lòng không sử dụng cho đơn hàng khác để tránh hệ thống không ghi nhận
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại gnh.vn/xuathoadon
Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!