cHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG 1

Giản viên: TRẦN VIỆT QUÂN

Chánh Kiến là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp ta thấu hiểu mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Phát triển bản thân theo chiều sâu.

Đừng vội tin vì nghe truyền khẩu, đừng vội tin vì đó là truyền thống, đừng vội tin vì nghe đồn đại…

– Cấu trúc nhân cách cốt lõi và ứng dụng
– Sơ đồ học phật, cách học hiệu quả

– Chánh kiến trong đời sống
– Giới thiệu sách hay, cộng đồng