Cách Sống

75,000

Cách Sống – Từ Bình Thường Trở Nên Phi Thường

Inamori Kazuo một doanh nhân hết sức thành đạt trong việc sáng lập và điều hành tập đoàn Kyocera lớn mạnh của Nhật Bản. Ông sẽ đem đến cho chúng ta những tư tưởng về Cách Sống rất nhân văn của người Nhật. Đây là tập hợp những triết lý mà ông đúc kết được từ thực tế và kinh nghiệm sau bao nhiêu năm gian nan xây dựng công ty.

 

Trước thực tại của một xã hội Nhật Bản mà con người ngày càng đánh mất đi giá trị truyền thống, Inamori Kazuo đưa ra một yêu cầu bức thiết là phải nhìn lại “lẽ sống” của con người thời hiện đại.

Lẽ sống qua cái nhìn của tác giả không phải là cái gì xa vời mà là những điều giản đơn, những giá trị gần gũi hay những thói quen hằng ngày: “những nguyên tắc đạo đức chân phương” thông qua cuốn sách “CÁCH SỐNG”

Share

    Cách Sống – Từ Bình Thường Trở Nên Phi Thường

    Inamori Kazuo một doanh nhân hết sức thành đạt trong việc sáng lập và điều hành tập đoàn Kyocera lớn mạnh của Nhật Bản. Ông sẽ đem đến cho chúng ta những tư tưởng về Cách Sống rất nhân văn của người Nhật. Đây là tập hợp những triết lý mà ông đúc kết được từ thực tế và kinh nghiệm sau bao nhiêu năm gian nan xây dựng công ty.

     

    Trước thực tại của một xã hội Nhật Bản mà con người ngày càng đánh mất đi giá trị truyền thống, Inamori Kazuo đưa ra một yêu cầu bức thiết là phải nhìn lại “lẽ sống” của con người thời hiện đại.

    Lẽ sống qua cái nhìn của tác giả không phải là cái gì xa vời mà là những điều giản đơn, những giá trị gần gũi hay những thói quen hằng ngày: “những nguyên tắc đạo đức chân phương” thông qua cuốn sách “CÁCH SỐNG”