Chánh kiến trong đời sống 2 HÀ NỘI

1,200,000

Chánh Kiến là ngọn đuốc soi sáng trên hành trình cuộc đời, ứng dụng Trí Tuệ của cổ nhân cách đây 2500 năm vào mọi vấn đề trong cuộc sống: từ phát triển bản thân, đến công việc, gắn kết gia đình và các mối quan hệ.

Share

  NỘI DUNG LỚP HỌC

  • Tứ diệu đế và cách vận hành trong đời sống
  • 3 gốc rễ liên kết 8 chánh đạo
  • 12 nhân duyên và tiến trình tình cảm
  • Chỉ số EQ và Chánh niệm
  • Như lý tác ý, dùng ý nghiệp để chuyển hóa cuộc đời
  • 3 câu hỏi liên kết Nhân Quả và 4 quy tắc
  • Bài tập thực hành tại lớp

  GIẢNG VIÊN

  Thần Trần Việt Quân

  • Sáng lập & Cố vấn hệ thống trường Tuệ Đức
  • Sáng lập viên Câu lạc bộ Dạy Con Nên Người
  • Tổng giám đốc chuỗi cửa hàng máy tính Bách Khoa Computer trên toàn quốc
  • Giảng viên đào tạo tại Bách Khoa Education
  • Kinh nghiệm hơn 20 năm về Đông phương học, Nhân tướng, Quản trị Nhân sự & Điều hành