Lãnh đạo bằng trí óc trái tim phí khách

82,000

Những hoàn cảnh phức tạp và thời điểm gian khó đòi hỏi phải có các nhà lãnh đạo toàn diện. Vì trong cuộc sống luôn có những vấn đề phức tạp về nhiều mặt về thái độ sống, hoàn cảnh xã hội, chính trị, kinh tế, công nghệ…. Người lãnh đạo bắt buộc phải có khả năng sử dụng trí óc, trái tim và khí phách của mình ngay trong mỗi hoàn cảnh.

Bke.edu.vn xin giới thiệu bạn cuốn sách “Lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách”!

Lãnh đạo bằng trí óc trái tim phí khách

82,000