Quy luật gieo hạt

1,000,000

 • Bạn có mong muốn hiểu Quy Luật Gieo Hạt? Về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, bình an và hạnh phúc… ✔ YES
 • Bạn có muốn giải quyết VẤN ĐỀ thông qua Quy Luật Gieo Hạt ✔ YES
 • Làm thế nào để cân bằng Nghiệp (quản lý Nghiệp)?

“QUY LUẬT GIEO HẠT” Quy luật giúp cân bằng NGHIỆP (quản lý NGHIỆP)

Share

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Khám phá bí ẩn Quy luật gieo hạt
  • Xác định 5 mục tiêu quan trọng của cuộc đời
  • 4 Bước thanh lọc tâm
  • Đi tìm 5 La bàn cuộc đời
  • Nguồn tài nguyên vô tận
  • Câu chuyện kinh doanh từ vua Cafe
  • 10 Hạt giống giá trị nhất cuộc đời
  • Phương pháp chọn mảnh đất gieo hạt
  • Cách lựa chọn hạt giống cuộc đời

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

  • Xác định 5 MỤC TIÊU quan trọng trong cuộc đời
  • Hiểu khái niệm TIỀN OXY. Từ đó hiểu cách làm thế nào để đạt được sự giàu có
  • Thấu hiểu triết lý “TÍNH KHÔNG” trong vạn vật
  • Câu chuyện 4 bước từ vua Cafe
  • Tìm ra 10 loại hạt giống quan trọng của cuộc đời.
  • Phương pháp gieo hạt để mọi việc luôn có hiệu quả như kỳ vọng

  GIẢNG VIÊN

  Giảng viên đào tạo – Chuyên gia Life Coach: Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn

  • Sáng lập & Chủ tịch HĐQT Hệ Thống Trường Pathway Tuệ Đức
  • Sáng lập & Thành viên HĐQT VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA
  • Sáng lập & Chủ tịch HĐQT CTY Huấn Luyện Doanh Nghiệp ĐỒNG NHÂN
  • Sáng lập & Phó TGĐ Hệ Thống BÁCH KHOA COMPUTER