Sơ đồ chánh kiến

50,000

CHÁNH KIẾN là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp ta thấu hiểu mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Phát triển bản thân theo chiều sâu. Nhưng:

– Sau khi học, bạn đã ứng dụng những kiến thức của khóa học chánh kiến vào thực tế hay chưa?

– Có những tình huống thực tế bạn xử lý tốt không?

– Có quá nhiều kiến thức giá trị nhưng bạn không nhớ hết được?

Sơ đồ chánh kiến sẽ giúp bạn hệ thống hóa tất cả các kiến thức giá trị trong khóa học, từ đó bạn sẽ đúc kết lại những giá trị cho riêng mình qua mỗi tình huống thực tế, nâng cao năng lực bản thân.

Share

  CHÁNH KIẾN là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp ta thấu hiểu mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Phát triển bản thân theo chiều sâu. Nhưng:

  – Sau khi học, bạn đã ứng dụng những kiến thức của khóa học chánh kiến vào thực tế hay chưa?

  – Có những tình huống thực tế bạn xử lý tốt không?

  – Có quá nhiều kiến thức giá trị nhưng bạn không nhớ hết được

  Sơ đồ chánh kiến sẽ giúp bạn hệ thống hóa tất cả các kiến thức giá trị trong khóa học, từ đó bạn sẽ đúc kết lại những giá trị cho riêng mình qua mỗi tình huống thực tế, nâng cao năng lực bản thân.

   

  Sơ đồ chánh kiến gồm:

  1. Đúc kết 3 gốc, 3 độc
  2. Cách xây dựng và sống với Tam Bảo
  3. 4 vòng tròn đào tạo
  4. Bát chánh đạo: 8 chìa khóa vạn năng trong đời sống
  5. 4 bước xác định sứ mạng, tầm nhìn
  6. Kỹ năng tự học
  7. Phương pháp vừa học và vừa làm
  8. Làm thế nào để trở thành con người bạn mong muốn