Thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời

60,000

“Tại sao lá cây có màu xanh ?”

“Tại sao bông hoa này lại có màu hồng ?”

 hay đến những câu hỏi đang được chính chúng ta tự đặt ra cho bản thân mình như “Mình là ai?”, “Mình làm gì?”, “Mình thực sự mong muốn điều gì ?”Và nếu ai chưa tìm được câu trả lời thì cuốn sách Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời của tác giả MARILEE ADAMS, tác giả sẽ giúp chúng ta tìm ra cách để giải đáp những câu hỏi đó.

Share

     Cuốn sách “Thay đổi câu hỏi – Thay đổi cuộc đời” của Tiến sĩ Marilee Adams này giúp bạn phát huy khả năng cao nhất đạt được điều bạn muốn của bạn thông qua việc đặt những câu hỏi như: “Những triển vọng tốt nhất tôi có thể đạt tới là gì”, cũng như giúp bạn hiểu ra một điều vô cùng quan trọng: NHỮNG THÀNH TỰU VĨ ĐẠI BẮT NGUỒN TỪ NHỮNG CÂU HỎI VĨ ĐẠI.