Tranh 3 gốc (giấy)

50,000

Phẩm chất, tính cách quyết định số phận con người.

Tính cách đặt nền móng cho đạo đức, góp phần làm nên thành công về sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Những nét tính cách tốt đẹp cần được chú trọng bồi dưỡng ngay khi từ nhỏ.

 

Bạn muốn rèn luyện các đức tính tốt cho con như yêu thương, rộng lượng, tôn trọng….

Bạn muốn rèn luyện các tính cách tốt cho mình  và tất cả mọi người.

Nhưng đâu là gốc rễ để rèn luyện và xây dựng các tính cách đó?

TRANH 3 GỐC sẽ giúp bạn tìm được ngọn nguồn của việc rèn luyện các tính cách của tốt xoay quanh 3 gốc rễ: TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC.

Bạn sẽ đặt tranh ở nơi luôn nhìn thấy để quan sát và nhắc tâm mình thường xuyên rèn luyện gặt hái những quả ngọt với các đức tính tốt.

Share

  Phẩm chất, tính cách quyết định số phận con người.

  Tính cách đặt nền móng cho đạo đức, góp phần làm nên thành công về sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Những nét tính cách tốt đẹp cần được chú trọng bồi dưỡng ngay khi từ nhỏ.

   

  Bạn muốn rèn luyện các đức tính tốt cho con như yêu thương, rộng lượng, tôn trọng….

  Bạn muốn rèn luyện các tính cách tốt cho mình  và tất cả mọi người.

  Nhưng đâu là gốc rễ để rèn luyện và xây dựng các tính cách đó?

  TRANH 3 GỐC sẽ giúp bạn tìm được ngọn nguồn của việc rèn luyện các tính cách của tốt xoay quanh 3 gốc rễ: TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC.

  Bạn sẽ đặt tranh ở nơi luôn nhìn thấy để quan sát và nhắc tâm mình thường xuyên rèn luyện gặt hái những quả ngọt với các đức tính tốt.