QUẢN LÝ THỜI GIAN

KHÓA HỌC CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ MẬT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày ​25/08 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ MẬT SỨC KHỎE TOÀN DIỆN”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày ​21/03/2020(8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“DẠY CON 5 PHÚT NHÀN TÊNH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 5/08 tại HỒ CHÍ MINH (18h00 – 21h00)

  – HÀ NỘI Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“MỐI QUAN HỆ DƯỚI GÓC NHÌN NHÂN QUẢ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 13/09 tại HÀ NỘI (8h00 – 21h00)
  – HỒ CHÍ MINH Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“DẠY CON BẢN LĨNH NHƯ ĐẠI BÀNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ 

“OFFLINE CHÁNH KIẾN”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

*** Lớp rất phù hợp khi: Quản lý + Kế Toán, Tài chính cùng đi học

ĐĂNG KÝ BUỔI CHIA SẺ

“SỰ THẬT VỀ TÂM LINH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“GIÁ TRỊ SỐNG CỐT LÕI TRONG GIÁO DỤC”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 30-31/07 tại HẢI PHÒNG (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SỨC MẠNH TIỀM THỨC VÀ THIỀN”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 – HCM, ngày 18/10 tại (18h00 – 21h00) 

 – HÀ NỘI Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“HỎA TRỊ LIỆU”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 15/08 tại HỒ CHÍ MINH (18h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“HẠNH PHÚC TỰ TẠI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày 27/10 (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 07/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)