KHÓA HỌC HỢP TÁC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“Y TƯỚNG SỨC KHỎE”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày ​30/11-​01/12/2019 (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SIÊU TRÍ NHỚ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 06-07/07 tại HÀ NỘI (8h30 – 20h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 07/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – HCM, ngày 21-22/12/2019  (8h00 – 17h00)

  – Hà Nội, ngày 29-30/12/2019  (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THANH LỌC VÀ THỰC DƯỠNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  –Ngày 24/08/0219 tại HỒ CHÍ MINH (8h00-  – 20h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SỨC MẠNH TỪ TÂM”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

   *** NGÀY HỌC ***

   –Ngày 31/08/2019 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“6 THỜI – BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
 – HCM, ngày 17/10/2019 (8h00 – 21h00)

 – HÀ NỘI, đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“​PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày ​25/08 tại HÀ NỘI (8h30 – ​17h00)
  – ​Tháng 9 tại HỒ CHÍ MINH (8h​30 – ​17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“ỨNG DỤNG THIỀN LÀM CHỦ THÂN TÂM”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM – Thiền Bình An, ngày 19 – 20/10/2019 (8h00 – 21h00)

  – HCM – Thiền Chữa Lành, ngày 26 – 27/10/2019 (8h00 – 21h00)