KHÓA HỌC HỢP TÁC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“Y TƯỚNG SỨC KHỎE”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày ​30/11-​01/12/2019 (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SIÊU TRÍ NHỚ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 06-07/07 tại HÀ NỘI (8h30 – 20h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 07/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

*** Lớp rất phù hợp khi: Quản lý + Kế Toán, Tài chính cùng đi học

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THANH LỌC VÀ THỰC DƯỠNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  –Ngày 24/08/0219 tại HỒ CHÍ MINH (8h00-  – 20h00)

[rms-order id = “1”]

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“6 THỜI – BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
 – HCM, ngày 17/10/2019 (8h00 – 21h00)

 – HÀ NỘI, đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“​PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THIỀN BÌNH AN”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 – HCM ngày 19-20/10/2019 (8h00 – 21h00) 

 – HÀ NỘI đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)