Để tìm ra
Ý Nghĩa Cuộc Đời

Từ thầy Trần Việt Quân

Chuỗi quà tặng

BÀI 2: Các mối liên kết cần có trong cuộc đời

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống"

Mối liên kết rất quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người. Nó được quyết định bởi môi trường sống vì chúng ta ở đâu thì sẽ kết nối với đối tượng ở đó. Do đó, chúng ta cần lựa chọn và tạo dựng môi trường sống lý tưởng để có những kết nối chất lượng.

Tổng kết

Môi trường sống của bạn có những kết nối quan trọng nào? Những kết nối đó giúp bạn nhận ra điều gì? Hãy chia sẻ điều đó tại mục bình luận nhé!

Câu hỏi

+

+

Phiên bản đặc biệt 15 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

15 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 8 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 7 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ 2tr8

+

Khóa học online 

 Chánh Kiến 1

Phù hợp với những bạn có khả năng
tự học & thích suy ngẫm - đúc kết

Xem chi tiết

  • Dành cho người bạn rộn, học mọi lúc mọi nơi
  • 51 video + 19 tình huống học tập

+

+

Phiên bản đặc biệt 20 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

20 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 10 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 10 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ thần thánh
Kim chỉ nam định hướng cuộc đời

+