Để tìm ra
Ý Nghĩa Cuộc Đời

Từ thầy Trần Việt Quân

Chuỗi quà tặng

BÀI 9: Tù tội thể xác và Tù tội trong tâm trí - Bạn có chắc mình đang tự do?

Được đi đây đó và được làm những gì mình thích có phải là tự do chăng? Hay chỉ bị giới hạn di chuyển nhưng trong tâm luôn thoải mái, mới là tự do? Phải hiểu rõ và phân tích theo góc nhìn đa chiều mới có thể thấu hiểu điều này. Người có Giới - Định - Tuệ là người có sự tự do trong tâm trí, dù cho hoàn cảnh có đưa đẩy đến tình huống xấu thì họ vẫn đạt được trạng thái tự do, bình an và hạnh phúc.

Tổng kết

Bạn thường cảm thấy Tự Do khi nào? Khi không Tự Do thì bạn thường làm gì? Hãy chia sẻ điều đó tại mục bình luận nhé!

Câu hỏi

+

+

Phiên bản đặc biệt 15 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

15 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 8 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 7 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ 2tr8

+

Khóa học online 

 Chánh Kiến 1

Phù hợp với những bạn có khả năng
tự học & thích suy ngẫm - đúc kết

Xem chi tiết

  • Dành cho người bạn rộn, học mọi lúc mọi nơi
  • 51 video + 19 tình huống học tập

+

+

Phiên bản đặc biệt 20 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

20 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 10 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 10 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ thần thánh
Kim chỉ nam định hướng cuộc đời

+