Để tìm ra
Ý Nghĩa Cuộc Đời

Từ thầy Trần Việt Quân

Chuỗi quà tặng

BÀI 10: Giúp người hay Tạo nghiệp? Khoan vội giúp người nếu bạn chưa biết 4 cách này!

Trong chúng ta, ai cũng muốn giúp đỡ người khác nhưng giúp làm sao để người kia nhận được nhiều giá trị và tự đứng trên đôi chân của mình thì rất khó. Làm từ thiện không chỉ cần có Trái tim mà còn rất cần Trí Tuệ, phương pháp đúng thì mới đảm bảo ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp của hành động này. Do đó, 4 cách giúp người từ thầy Quân sẽ giúp chúng ta giải đáp khó khăn trên.

Tổng kết

Bạn đang giúp người theo những cách nào? Và họ đã chuyển hóa ra sao? Hãy chia sẻ điều đó tại mục bình luận nhé!

Câu hỏi

+

+

Phiên bản đặc biệt 15 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

15 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 8 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 7 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ 2tr8

+

Khóa học online 

 Chánh Kiến 1

Phù hợp với những bạn có khả năng
tự học & thích suy ngẫm - đúc kết

Xem chi tiết

  • Dành cho người bạn rộn, học mọi lúc mọi nơi
  • 51 video + 19 tình huống học tập

+

+

Phiên bản đặc biệt 20 buổi

HỌC - HIỂU - HÀNH

CHÁNH KIẾN

Khóa học qua Zoom

Xem chi tiết

20 buổi học trực tuyến cùng thầy Quân & đội ngũ NSKT

  • 10 buổi Học kỹ - Hiểu sâu
  • 10 buổi Rèn luyện qua thực hành cùng đội ngũ NSKT & nhóm bạn tốt

Tặng bộ công cụ thần thánh
Kim chỉ nam định hướng cuộc đời

+