Cha mẹ muốn là 

"Osin của con"

Hay cùng con trưởng thành

Còn lại:

19h00 – 22h00  |  Thứ 7 ngày 05/06/2021

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Học trực tuyến qua Webinar (rất dễ sử dụng)

Cha mẹ bản lĩnh,
giúp con trưởng thành

Đăng ký ngay

Buổi live gần nhất

Miễn phí

 • 19h - Ngày 03/6 (Thứ 5)  Hành trình từ Than đá trở thành Kim Cương 
 • 19h - Ngày 05/6 (Thứ 7)  Cha mẹ bản lĩnh, giúp con trưởng thành
 • 5h - Ngày 06/6 (Chủ nhật) Đọc sách ứng dụng hiệu quả
 • 5h - Ngày 16/6 (Thứ 4) Rèn con đọc sách mỗi ngày
 • 19h30 - Ngày 26/6 (Thứ 7)  Gia đình là một doanh nghiệp thu nhỏ
 • 19h30 - Ngày 10/7 (Thứ 7)  Đọc sách cho trẻ - luyện tư duy nhân quả
 • 5h - Ngày 14/7 (Thứ 4) Dạy con trưởng thành từ 3 gốc
 • 19h30 - Ngày 7/8 (Thứ 7)  Tư duy là gì? Quan sát, phân tích, đúc kết

Với các chủ đề

Hiểu được 4 kiểu cha mẹ ảnh hưởng đến con:

Chỉ biết đẻ
không biết nuôi

Nuôi như gà công nghiệp

Dạy như 1 cái máy

Rèn để con trưởng thành

Nắm được tâm lý và hành vi ứng xử của con qua các giai đoạn từ 0 – 18 tuổi

Dưới 6 tuổi

Từ 6-12 tuổi

Từ 12 – 18 tuổi

Hiểu về 3 nền tảng cốt lõi giúp con trưởng thành:

 • Cách thấu hiểu con để đồng hành cùng con
 • Cách xây dựng môi trường theo 3 gốc: đạo đức – trí tuệ - nghị lực qua các trải nghiệm
 • Cách làm gương cho con và hướng dẫn con hành xử đúng đắn

Cách dạy trẻ
quan sát – phân tích – đúc kết 

Cách đặt câu hỏi để trẻ lựa chọn rèn luyện tư duy vua 

Điền thông tin để đăng ký khóa học:

Đăng ký ngay

Còn lại:

19h00 – 22h00  |  Thứ 7 ngày 05/06/2021

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Xem trực tuyến qua Webinar

Cha mẹ bản lĩnh, 
giúp con trưởng thành

Buổi live gần nhất