Kiến tạo môi trường 

Để dạy con không là một cuộc chiến

Dạy con lý tưởng

Chuỗi quà tặng

BÀI 4: HIỆN TƯỢNG LÀM HỘ CON - CÂU CHUYỆN CON BƯỚM VÀ CÁI KÉN

Dạy con cũng chính là đào tạo và phát triển nhân sự. Việc hỗ trợ, giúp đỡ con thiếu hiểu biết sẽ sinh ỷ lại, yếu đuối, lệ thuộc vào cha mẹ. Ngược lại, sự hỗ trợ có hiểu biết sẽ giúp con ngày càng mạnh mẽ, tự tin hơn. Do đó, cha mẹ hãy rèn luyện tư duy VUA để biết cách dạy con theo chiều sâu, góp phần ươm mầm một hạt giống tốt, một nhân sự tiềm năng cho tương lai.

Tổng kết

Bạn đang giúp con theo cách nào? Suy ngẫm xem con bạn đang được nuôi dạy theo hướng Đại Bàng hay Gà Công Nghiệp? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn tại mục bình luận nhé!

Câu hỏi

Có thể bạn quan tâm:

Khóa học chuyên sâu

Thầy Trần Việt Quân & Đội ngũ phụng sự

15 buổi, bạn có thể thực hành
rèn luyện & chuyển hóa cùng con NGAY TRONG KHÓA HỌC NÀY

Xem chi tiết

Khóa học online

Các khóa học dạy con

Các khóa học dạy con

Combo

Combo

  • Học mọi lúc mọi nơi...trên nhiều thiết bị
  • Hơn 150 video + bài tập

Xem chi tiết

40 quyển - Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân

Xem chi tiết

40 quyển Truyện Tranh in màu toàn bộ

Quà tặng 6 buổi học nền tảng đọc sách

Trẻ sẽ bỏ dần điện thoại, Ipad...