Chỉ còn 1 bước để hoàn tất
Đăng ký thành công

Thanh toán

Xác nhận

Đăng ký

Thầy Trần Việt Quân

 Lưu ý:

  • Đơn hàng có thời hạn thanh toán trong 48h. Bạn vui lòng thanh toán trước thời gian trên nếu không bạn phải tạo lại  đơn mới
  • Mỗi đơn hàng có một SỐ TÀI KHOẢN THANH TOÁN RIÊNG, vui lòng không sử dụng cho đơn hàng khác để tránh hệ thống không ghi nhận
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại gnh.vn/xuathoadon

Nếu bạn đã (Thanh toán thành công)

Trong vòng 24h kể từ lúc thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được SMS/EMAIL xác nhận vào nhóm ZALO lớp học chính thức

Bạn đăng ký khóa học nhưng
(Chưa thanh toán)

**Hãy chuyển khoản theo các thông tin sau**

4. Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

3. Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

1. Ngân hàng: 

!::bank_name::! 

2. Số tài khoản: 

!::bank_number::!

5. Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!