SÁCH NÓI: KINH DOANH VÀ ĐỨC PHẬT

Tam độc, tứ diệu đế, bát chánh đạo được ứng dụng trong kinh doanh như thế nào?

Quyển sách “Kinh doanh và Đức Phật” – thịnh đạt bằng thiện nghiệp, hiện không còn lưu hành sách giấy trên thị trường. Audio được thực hiện bởi Bách Khoa Edu, với mong muốn lưu giữ những tinh hoa nhân loại, lan tỏa các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Hãy cùng nhau xây dựng một cuộc đời đáng sống!

Comments are closed.