SÁCH NÓI: Suy Nghiệm Mỗi Ngày

Đây là “cẩm nang” về những tư tưởng minh triết, được thu lượm qua sức đọc quảng bắc của ông Tolstory – từ triết học, tôn giáo và văn học của nhiều nền văn hóa và từ những suy niệm tâm linh của chính ông. 

Suy Nghiệm Mỗi Ngày  là tác phẩm best – seller trong thuở sinh thời của ông, và được thiết kế như một cuộc “nhật tụng”. Suy nghiệm mỗi ngày cống hiến những tư tưởng minh triết và các ngôn cho mỗi ngày của mỗi năm, theo một chu kỳ của 30 chủ đề, chẳng hạnh như: Thượng đế, Linh hồn, Đức tin, Hạnh phúc, Tình yêu, Sân hận và Kiêu mạn,… Tolstory có ý định, bằng kiệt tác cuối cùng này, giúp con người trong cuộc sống và lao động của họ nhận ra đâu là giá trị của cuộc đời. Vừa thách thức, vừa an ủi và gợi hứng, và nó là một món quà phi thời gian, mà sẽ được nhiều người nâng nui, yêu quý.

 

Comments are closed.