Mời bạn vào nhóm Zalo để được tư vấn sách tinh hoa & nhận 6 buổi học nền tảng đọc sách

  • Tự tin bản lĩnh, dám khám phá bản thân
  • Biết yêu thương, quan tâm gia đình và mọi người
  • Phát triển khả năng tự học, rèn luyện tư duy đa chiều

Giúp cho con

  • Hiểu được đâu mà điểm mạnh, điểm yếu của con
  • Biết thêm nhiều phương pháp để giáo dục con hiệu quả.
  • Biết cách xây dựng thói quen đọc sách ngay tại nhà

Giúp cho ba mẹ

Trẻ sẽ bỏ dần điện thoại, Ipad...

Chỉ quét Zalo QR vào 1 nhóm, nếu đầy vào nhóm khác

Cộng đồng xây dựng
Thói quen Đọc sách & Dạy rèn con

Mua cùng các ấn phẩm hoặc sách tinh hoa khác tại đây:

Xem chi tiết