RA MẮT: ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI , Phiên bản Online

Menu
No products in the cart.
Menu

8 CHÌA KHÓA VẠN NĂNG ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC VỮNG BỀN

8-chia-khoa-de-thanh-cong-bke.edu.vn

1. Chánh kiến: Hiểu rõ bản chất, sự thật tuyệt đối của từng vấn đề.  Học, quan sát – đúc kết thật KỸ, thật SÂU SẮC, ĐA CHIỀU để hiểu rõ: 8 Chánh Đạo, 4 Diệu Đế, Nhân Quả trong đời sống. Từ đó thấy rõ tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị đúng đắn…