BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN - ĐỌC VỊ NHÂN SỰ
TRONG DOANH NGHIỆP

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN - ĐỌC VỊ NHÂN SỰ
TRONG DOANH NGHIỆP

Tinh nhuệ đội ngũ - X10 năng suất
(Tài liệu nằm trong lộ trình Phát triển nhân sự - khóa Xây Dựng Đội Ngũ)

BỘ CÂU HỎI
PHỎNG VẤN
ĐỌC VỊ NHÂN SỰ
TRONG
DOANH NGHIỆP

BỘ CÂU HỎI
PHỎNG VẤN
ĐỌC VỊ NHÂN SỰ
TRONG
DOANH NGHIỆP

Tinh nhuệ đội ngũ - X10 năng suất
(Tài liệu nằm trong lộ trình Phát triển nhân sự - khóa Xây Dựng Đội Ngũ )

Tự tin trở thành Nhà lãnh đạo tài ba 

  • Hiểu thấu nhân viên thông qua xu hướng tính cách, sở trường, đam mê
  • Sắp xếp đúng vị trí nhân sự để phát huy tối đa hiệu quả công việc
  • Đánh giá nguồn lực về nhân sự để đào tạo đúng
  • Giải quyết triệt để các vấn đề như mâu thuẫn nội bộ, tranh giành lợi ích…
  • Giải quyết bài toán giữ chân nhân sự giỏi

Tự tin trở thành
Nhà lãnh đạo tài ba 

Họ tên .................................................. Tuổi.......................................................................................................
Phòng ban..............................................Chức vụ .........................................DT................................................

1. Tình trạng gia đình
 (nêu ngắn gọn về vợ, chồng, con) ............................................................................
................................................................................................................................................................................

2.
Bạn có lời hứa từ đáy lòng, nguyên tắc sống, niềm tin cốt lõi nào không? Các điều trên có từ năm bạn bao nhiêu tuổi, tại sao lại có…...........................................................................................................

3. Bạn giỏi nhất 1-2 việc gì:

Số năm kinh nghiệm.................................. Số nhân viên dưới quyền ............................................................
Thành tích của bạn ............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

4. a. Bạn có kế hoạch gì cho cuộc đời mình?

    ............................................................................................................................................................................
    b. Bạn có kế hoạch gì cho 3 năm tới?
     ...........................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................
    c. Bạn có ước mơ cháy bỏng nào chưa làm (hoặc đang làm)?
     ...........................................................................................................................................................................

5. Khát khao, tâm huyết
(tiền bạc không đánh đổi được) của bạn là: ................................................................................................................................................................................

6. Hiểu biết sâu sắc của bạn là:

................................................................................................................................................................................

7.
Bạn yêu nhất việc gì, việc mà bạn thấy hạnh phúc (cứ được làm là vui, là thấy ý nghĩa)
................................................................................................................................................................................

8. Nỗi đau, vết thương của bạn?

................................................................................................................................................................................
Bạn đã làm gì để khắc phục nỗi đau trên: .......................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9.
Bạn tự thấy Tính cách của mình như thế nào?
    Ghi ra 1-3 tính cách trội nhất cần phát huy:.............................................................................................
    Ghi ra 1-2 tính cách kém nhất cần khắc phục: ..........................................................................................
    Bạn đã dùng cách gì để khắc phục dần tâm tính kém đó: ........................................................................
    ............................................................................................................................................................................

10. Bạn có trăn trở, thao thức, tâm tư gì nhiều:
................................................................................................................................................................................

11. Bạn cống hiến
(cho đi tiền bạc, công sức, nêu cụ thể và ngắn gọn) cộng đồng là:............................
................................................................................................................................................................................

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN - ĐỌC VỊ NHÂN SỰ 

Bạn hãy đặt tay lên tim và nhắm mắt lại đọc thầm
"Tôi CAM KẾT TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG trong tất cả câu trả lời của chính tôi"

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN
ĐỌC VỊ NHÂN SỰ 

Họ tên ................................................................ Tuổi.....................................................................
Phòng ban.........................................................
Chức vụ .............................................................
DT........................................................................

1. Tình trạng gia đình
 (nêu ngắn gọn về vợ, chồng, con) ............................................................................

2.
Bạn có lời hứa từ đáy lòng, nguyên tắc sống, niềm tin cốt lõi nào không? Các điều trên có từ năm bạn bao nhiêu tuổi, tại sao lại có….......................................................................

3. Bạn giỏi nhất 1-2 việc gì:

Số năm kinh nghiệm.........................................
Số nhân viên dưới quyền ................................
Thành tích của bạn..........................................
.............................................................................

4. a. Bạn có kế hoạch gì cho cuộc đời mình?
  ..............................................................................
    b. Bạn có kế hoạch gì cho 3 năm tới?
..............................................................................
    c. Bạn có ước mơ cháy bỏng nào chưa làm (hoặc đang làm)?................................................
..............................................................................

5. Khát khao, tâm huyết
(tiền bạc không đánh đổi được) của bạn là: ............................................................................

6. Hiểu biết sâu sắc của bạn là:

.............................................................................

7.
Bạn yêu nhất việc gì, việc mà bạn thấy hạnh phúc (cứ được làm là vui, là thấy ý nghĩa)
.............................................................................
8. Nỗi đau, vết thương của bạn?
.............................................................................
Bạn đã làm gì để khắc phục nỗi đau trên: .............................................................................

9. Bạn tự thấy Tính cách của mình như thế nào?
    Ghi ra 1-3 tính cách trội nhất cần phát huy:.....................................................................
    Ghi ra 1-2 tính cách kém nhất cần khắc phục: ..................................................................
    Bạn đã dùng cách gì để khắc phục dần tâm tính kém đó: ............................................................................

10. Bạn có trăn trở, thao thức, tâm tư gì nhiều: .............................................................................

11. Bạn cống hiến (cho đi tiền bạc, công sức, nêu cụ thể và ngắn gọn) cộng đồng là:..........
..............................................................................

12. Những điều người khác chưa biết về tôi là: ...........................................................................................

13. Nếu sau 3-5 năm nữa bạn có rất nhiều tiền đủ sống thoải mái, bạn sẽ làm gì
:..........................
................................................................................................................................................................................
14. Bạn có cam kết gì cho tập thể bạn đang làm việc:................................................................................
Cam kết này là [__] rất mạnh mẽ [__] khá mạnh mẽ [__] hơi mạnh mẽ [__] ít mạnh mẽ

15. Bạn là típ người:
[__]Đại bàng (mạnh mẽ, tự tin, thích thử thách, có tầm nhìn, thủ lĩnh)
[__]Gà rừng (độc lập, tự lo cho bản thân, sống bụi bặm lăn xả được)
[__]Gà đi bộ (độc lập 1 phần, 1 phần phụ thuộc)
[__]Gà công nghiệp (gấu bông, dễ thương, được bảo bọc kỹ)

16. Bạn có duy trì hành thiền (hoặc nhìn lại tâm mình): [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không
Bạn có duy trì nghe Pháp thoại, đọc sách Đạo lý: [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không
Bạn có học + rèn nâng cao kỹ năng chuyên môn: [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không

17. Tự đánh giá chính mình (0 là kém nhất, 3-4 là TB yếu, 5 là trung bình, 6-7 là khá, 8 là tốt,10 là xuất sắc). Đạo đức (Vị tha): …….… Trí tuệ (hiểu rõ+giải pháp): ………...…… Nghị lực (Dũng+Nhẫn): ..........
Thân hòa (gắn kết ekip):…………….. Kiến hòa (nâng tầm ekip):……… Giới hòa (nâng đạo đức ekip):…...….


18. Thời gian rảnh như Thứ 7, Chủ nhật bạn hay làm gì? ...........................................................................
................................................................................................................................................................................
19. Bạn thấy mình là người: Lãnh đạo [__], Hậu cần [__], Hành động [__], Sáng tạo [__], Quyết liệt [__]
N.viên mẫn cán [__], G.sát đốc thúc [__], An phận, an toàn [__], Kỷ luật[__], Nhà nghiên cứu[__]. Khác………………………………....................................................................................................................................

20. Bạn đã làm gì trong 1,2,3 tháng rồi để phát triển 03 gốc rễ (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực)?
Cho chính mình (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có: CẦN BẠN TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH)
................................................................................................................................................................................
Cho đội ngũ (ekip) (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có: CẦN BẠN TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH)
................................................................................................................................................................................

21. Bạn đã làm gì trong 1,2,3 tháng rồi để phát triển chuyên môn?
Cho chính mình (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có)
................................................................................................................................................................................
Cho đội ngũ (ekip) (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có)
................................................................................................................................................................................

22. Bậc Thầy lớn (ảnh hưởng mạnh đến bạn) là ai, ảnh hưởng điều gì:.....................................................

23. Nêu ra 3 cuốn sách bạn tâm đắc nhất: ...................................................................................................

24. Nội dung gì (tuyệt chiêu cụ thể) trong 3 cuốn đó bạn thấy áp dụng tốt cho bản thân (nếu có thì ghi): .................................................................................................................................................

25. Hãy nêu 2-3 khó khăn, trăn trở mà bạn đang đối mặt (ghi ngắn gọn, nếu có giải pháp thì ghi vào)
Công việc/cuộc sống (đi lại, chuyên môn, đội nhóm, tài chính, chỗ ở, tình cảm, gia đình...).
Chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ để vượt qua những khó khăn này................................................................
................................................................................................................................................................................

12. Những điều người khác chưa biết về tôi là:..........................................................................

13. Nếu sau 3-5 năm nữa bạn có rất nhiều tiền đủ sống thoải mái, bạn sẽ làm gì
:........
...............................................................................

14. Bạn có cam kết gì cho tập thể bạn đang làm việc:...............................................................
Cam kết này là [__] rất mạnh mẽ [__] khá mạnh mẽ [__] hơi mạnh mẽ [__] ít mạnh mẽ

15. Bạn là típ người:
[__]Đại bàng (mạnh mẽ, tự tin, thích thử thách, có tầm nhìn, thủ lĩnh)
[__]Gà rừng (độc lập, tự lo cho bản thân, sống bụi bặm lăn xả được)
[__]Gà đi bộ (độc lập 1 phần, 1 phần phụ thuộc)
[__]Gà công nghiệp (gấu bông, dễ thương, được bảo bọc kỹ)

16. Bạn có duy trì hành thiền (hoặc nhìn lại tâm mình): [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không
Bạn có duy trì nghe Pháp thoại, đọc sách Đạo lý: [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không
Bạn có học + rèn nâng cao kỹ năng chuyên môn: [__]mỗi ngày [__]mỗi tuần [__]không

17. Tự đánh giá chính mình (0 là kém nhất, 3-4 là TB yếu, 5 là trung bình, 6-7 là khá, 8 là tốt,10 là xuất sắc). Đạo đức (Vị tha): …….… Trí tuệ (hiểu rõ+giải pháp): ………...…… Nghị lực (Dũng+Nhẫn): ..........
Thân hòa (gắn kết ekip):…………….. Kiến hòa (nâng tầm ekip):……… Giới hòa (nâng đạo đức ekip):…...….


18. Thời gian rảnh như Thứ 7, Chủ nhật bạn hay làm gì? ..........................................................

19. Bạn thấy mình là người: Lãnh đạo [__], Hậu cần [__], Hành động [__], Sáng tạo [__], Quyết liệt [__]
N.viên mẫn cán [__], G.sát đốc thúc [__], An phận, an toàn [__], Kỷ luật[__], Nhà nghiên cứu[__]. Khác…………...........................................

20. Bạn đã làm gì trong 1,2,3 tháng rồi để phát triển 03 gốc rễ (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực)?
Cho chính mình (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có: CẦN BẠN TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH)
...............................................................................
Cho đội ngũ (ekip) (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có: CẦN BẠN TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH)
...............................................................................

21. Bạn đã làm gì trong 1,2,3 tháng rồi để phát triển chuyên môn?
Cho chính mình (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có)..........................................................................
...............................................................................
Cho đội ngũ (ekip) (có thì ghi, ko có ghi rõ ko có)........................................................................
..............................................................................
22. Bậc Thầy lớn (ảnh hưởng mạnh đến bạn) là ai, ảnh hưởng điều gì:..........................................................................

23. Nêu ra 3 cuốn sách bạn tâm đắc nhất: ..............................................................................

24. Nội dung gì (tuyệt chiêu cụ thể) trong 3 cuốn đó bạn thấy áp dụng tốt cho bản thân (nếu có thì ghi): ..............................................................................

25. Hãy nêu 2-3 khó khăn, trăn trở mà bạn đang đối mặt (ghi ngắn gọn, nếu có giải pháp thì ghi vào)
Công việc/cuộc sống (đi lại, chuyên môn, đội nhóm, tài chính, chỗ ở, tình cảm, gia đình...).
Chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ để vượt qua những khó khăn này.......................................................................
...............................................................................

Tuyệt chiêu về
Xây dựng đội ngũ

Tuyệt chiêu về
Xây dựng đội ngũ

(Tuyển dụng và tinh nhuệ đội ngũ)

Chọn đúng người, giao đúng việc

Thu hút và giữ chân nhân sự giỏi

Không còn cảnh
Sếp làm Osin cho
Doanh Nghiệp 

Thuật thu phục nhân tâm của
Cổ nhân 2600 năm

Xây dựng doanh nghiệp theo triết lý
3 Gốc

Tuyệt chiêu về Xây dựng đội ngũ

Tuyệt chiêu về Xây dựng đội ngũ

TẢI BỘ CÂU HỎI

XEM CHI TIẾT

TRỌN BỘ NỘI DUNG KHÓA HỌC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

Tôi đã từng gặp rất nhiều vấn đề về đội ngũ: từng xây và giải tán nhiều đội ngũ vì không thấu hiểu nhau. Đã áp dụng nhiều nguyên lý từ các khóa học đắt tiền để xây dựng đội ngũ, văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nhân sự nhưng vẫn thất bại. Sau trăn trở và tìm kiếm giờ đây chúng tôi đã tìm được phương pháp xây dựng đội ngũ thành công bền vững cho doanh nghiệp của mình

Đó chính là: Xây dựng đội ngũ theo triết lý 3 gốc

Đó chính là: Xây dựng đội ngũ theo triết lý 3 gốc

Xem chi tiết khóa học 

Tiết kiệm 10 - 20 năm
nghề quản trị - nhân sự - đội ngũ

Cảm nhận học viên

Những chia sẻ của học viên trong khóa k5 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO BẮT BUỘC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

  • Là chủ doanh nghiệp, quản lý
  • Có trăn trở sâu sắc về xây dựng đội ngũ
  • Tham gia trọn vẹn các buổi học
  • Học chú tâm, thực hành đầy đủ các bài tập của lớp học
  • Kết nối với bạn học, trao đổi, phân tích các kiến thức để có thêm góc nhìn đa chiều, học tập hiệu quả

ZALO phòng chờ

Còn lại:

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp.Hồ Chí Minh

8h00 – 19h00  |  ngày 09 - 10/04/2022

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Còn lại:

ĐẶT TRƯỚC

Tại HÀ NỘI

Tại HỒ CHÍ MINH