Hướng dẫn tham gia chương trình

Bước cuối cùng

Hướng dẫn nhận thông báo khi buổi học bắt đầu

Chương trình: Giải mã sự nghiệp trong mơ - Buổi tối

  • Vào nhóm Zalo để nhận thông báo vào học bằng cách quét QR hoặc click vào nút "Vào nhóm zalo"
  • Đến thời gian học link tham gia sẽ được gửi qua zalo và email vì vậy vui lòng bạn không tắt thông báo của 2 ứng dụng trên

Quét QR vào nhóm zalo

Hỗ trợ: 0906 777 111 phím 1

Vào nhóm zalo

Giải Mã Sự Nghiệp Trong Mơ