Cảm ơn bạn !::hoten::! đã đăng ký khóa học
Content CHÂN - THIỆN - MỸ
Vui lòng đăng ký gói phù hợp với nhu cầu của bạn

I. GÓI TUYỂN THỦ
  TỔNG TRỊ GIÁ: 4.500.000 VNĐ nay chỉ còn:
Giá: 1.500.000 VNĐ

Chỉ nhận
200 vé

ĐĂNG KÝ NGAY

  TỔNG TRỊ GIÁ: 7.260.000 VNĐ nay chỉ còn: 

ĐẶC BIỆT

👉Tặng khóa học "VIDEO CONTENT - KỂ CHUYỆN VĨ NHÂN" 6 buổi, trị giá 2.000.000 VNĐ
👉 Tặng bộ sách GIEO HẠT CÙNG VĨ NHÂN, trị giá 360.000 VNĐ
 

VÀO NHÓM ZALO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

  1.900.000 VNĐ
  1.500.000 VNĐ
II. GÓI TINH HOA

Chỉ nhận
49 vé

Giá: 1.900.000 VNĐ
Cam kết: Chuyển hóa mạnh mẽ PHÁT TRIỂN thành CHUYÊN GIA
 • Tặng 21 chủ đề viết content cảm xúc - lan tỏa hạnh phúc, trị giá 1.000.000 VNĐ 
 • 8 Video bí mật chuyên gia 3 gốc, trị giá 1.000.000 VNĐ
 • 10 Video đào tạo Content Viết, trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Tặng 21 chủ đề viết content cảm xúc - lan tỏa hạnh phúc, trị giá 1.000.000 VNĐ 
 • 8 Video bí mật chuyên gia 3 gốc, trị giá 1.000.000 VNĐ
 • 10 Video đào tạo Content Viết, trị giá 1.000.000 VNĐ