IMG_20181213_231824

Đạo đức kinh doanh – Triết lý kinh doanh mang đến sự thịnh vượng bền vững

Người xưa nói kinh doanh phải có đạo đức thì mới lâu bền. Tiền bạc, của cải, danh vọng cả đời kiếm tìm để rồi trăm năm qua đi ta về với cát bụi chẳng thể mang theo những thứ ấy. Chỉ có nhân cách, đạo đức, phẩm chất, giá trị mới khiến người đời kính nể, lư ...