IMG_20181213_231828

6 loại tướng khuôn mặt của ứng viên đáng để doanh nghiệp tuyển dụng

Nhìn ứng viên, đoán tính cách qua khuôn mặt? Nhìn đồng nghiệp, thấy xu hướng suy nghĩ của họ? Đó là những điều nghe có vẻ kỳ lạ nhưng sự thật là bạn hoàn toàn có thể làm được với một công cụ tâm lý “thần bí”: Nhân tướng học. Được lưu truyền từ xa xưa, Nhâ ...