ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin đăng ký của bạn đã được BTC ghi nhận.
Hẹn gặp bạn tại chương trình!

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM

Chanh-Kien-Trong-Doi-Song-Ngon-Duc_Tri-Tue
  • Không biết chính bản thân mình có gì, cần gì
  • Không thể xác định tầm nhìn và sứ mệnh đúng đắn, mục đích ý nghĩa của cuộc sống.
  • Không hiểu rõ những cách thu phục nhân tâm?
  • Chưa biết cách đào tạo nhân viên?
  • Không thể cân bằng giữa gia đình và công việc?
  • Không yên tâm để doanh nghiệp tự vận hành?

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG

Lớp học miễn phí, chỉ góp phí tổ chức