CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

BKE là nơi lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực để cùng nhau xây dựng một sống cống hiến và đầy tử tế.

Xem Chi Tiết

BKE SHOP – NƠI ƯƠM MẦM GIÁ TRỊ SỐNG

Nơi được hình thành dựa trên những trăn trở của Thầy Trần Việt Quân cùng Đội Ngũ BKE với mong muốn lan tỏa giá trị sống tốt đẹp vào trong đời sống từng cá nhân, từng gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội..

Xem Chi Tiết

BKE SHOP – NƠI ƯƠM MẦM GIÁ TRỊ SỐNG

Nơi được hình thành dựa trên những trăn trở của Thầy Trần Việt Quân cùng Đội Ngũ BKE với mong muốn lan tỏa giá trị sống tốt đẹp vào trong đời sống từng cá nhân, từng gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội..

Xem Chi Tiết

ON.BKE.EDU.VN

Ra đời với sứ mệnh xây dựng một Cộng Đồng Sống Tử Tế trên khắp các tỉnh thành và lan rộng hơn nữa. BKE Online giúp rút ngắn lộ trình và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người.

Xem Chi Tiết

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Mỗi dự án là một ngọn đuốc, đủ NHÂN DUYÊN hội tụ dự án sẽ hình thành.

Sự đồng lòng của chúng ta sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau