Trần Việt Quân

  • 25 năm nghiên cứu về nhân tướng, nhân sự, quản trị, Phật giáo & triết học phương Đông
  • Nhà sáng lập và cố vấn hệ thống trường liên cấp Tuệ Đức (Pathway)
  • Nhà sáng lập Bách Khoa Education, đưa đạo lý 3 gốc Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực đi khắp Việt Nam
  • Sáng lập viên câu lạc bộ “Dạy con nên người”
  • Chia sẻ giá trị cốt lõi trong giáo dục cho Sở Giáo Dục các tỉnh

Theo dõi tôi trên:

“Người lan tỏa ước mơ về
một cộng đồng sống tử tế”

Đối tác tiêu biểu của tôi

Các khóa học của tôi

CHÁNH KIẾN

HỌC - HIỂU - HÀNH

Phiên bản đặc biệt 

Khóa học chuyên sâu

LIÊN HỆ ĐÀO TẠO

  • Cho tổ chức
  • Doanh nghiệp

Sách
& ấn phẩm #

Sách
& ấn phẩm #

Các khóa học
Online