Trần Việt Quân

  • 25 năm nghiên cứu về nhân tướng, nhân sự, quản trị, Phật giáo & triết học phương Đông
  • Nhà sáng lập và cố vấn hệ thống trường liên cấp Tuệ Đức (Pathway)
  • Nhà sáng lập Bách Khoa Education, đưa đạo lý 3 gốc Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực đi khắp Việt Nam
  • Sáng lập viên câu lạc bộ “Dạy con nên người”
  • Chia sẻ giá trị cốt lõi trong giáo dục cho Sở Giáo Dục các tỉnh

Theo dõi tôi trên:

“Người lan tỏa ước mơ về
một cộng đồng sống tử tế”

Đối tác tiêu biểu của tôi

Gửi thông tin

Điền đầy đủ thông tin dưới đây

Liên hệ với tôi