KHÓA HỌC HỢP TÁC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“Y TƯỚNG SỨC KHỎE”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 27-28/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SIÊU TRÍ NHỚ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 06-07/07 tại HÀ NỘI (8h30 – 20h00)

Khóa học sắp được diễn ra

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 07/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 20-21/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 20h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“THANH LỌC VÀ THỰC DƯỠNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 24/08 tại HỒ CHÍ MINH (8h30 – 20h30)