QUẢN LÝ THỜI GIAN

KHÓA HỌC CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 – HÀ NỘI Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

 –  Ngày 30-31/07 tại HẢI PHÒNG (8h00 – 17h00 500K/HV)

 –  Ngày 10-11/08 tại HỒ CHÍ MINH (7h30 – 21h30)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 12/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“QUY LUẬT GIEO HẠT”

(2 NGÀY HỌC)

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 27-28/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 19h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ QUYẾT XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 27/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 17h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“6 THỜI – BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 20/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 21h30)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KINH DỊCH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

HÀ NỘI: Đăng ký dự bị (BKE sẽ gửi thông tin cho bạn khi có lịch học sớm nhất!)

– Ngày 28/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG TRONG ĐỜI SỐNG 2”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 3-4/08 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 21h00) 

  –  HÀ NỘI: Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

*** NGÀY HỌC ***

  – Đăng ký dự bị cho khóa học tại VŨNG TÀU

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“SỨC MẠNH TỪ TÂM”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

   *** NGÀY HỌC ***

   – Ngày 27/07 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 22h00)