tu-su

TỰ SỰ

Dù đục Dù trong, sông vẫn chảy
Dù cao Dù thấp, lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi non… tự vươn tìm ánh sáng.

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì Chắc gì ta nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Đều có thể tự mình đứng dậy.

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai…!!!

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on email