Chào mừng bạn đến với Team Đồng Hành, của Viện Đào Tạo Bách Khoa 

Tìm cộng sự

Giới thiệu

Đào tạo

Tài liệu

Liên hệ

Team Đồng Hành

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài. Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt. Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đào Tạo Người Mới

3 GỐC RỄ: Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực
Dựa trên nền tảng Giới Định Tuệ

Tôi sẵn sàng

Đào Tạo Nâng Cấp 

Trở thành Hệ sinh thái giáo dục Xanh truyền tải Đạo đức và Kỹ năng tới mọi miền

Tôi sẵn sàng

Chào mừng bạn đến với Chương Trình Đào Tạo 

Sứ mệnh Đào Tạo

Nhân bản hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Đạo Đức - Nghị Lực - Trí Tuệ đi khắp mọi miền đất nước và lan rộng hơn nữa. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng nếp nghĩ, nếp làm của học sinh, giáo viên, phụ huynh và người đi làm.

Đào Tạo Người Mới

Hành trình hội nhập tổ chức

Để trở thành thành viên chính thức bạn trải qua các chặng sau:

Thời gian: ... ngày

Chặng 1

Con đường hội nhập 

Thời gian: ... ngày

Chặng 2

Hành trình tự học 

Thời gian: ... ngày

Chặng 3

Thực chiến kỹ năng

Chặng 4

Trở thành thành viên chính thức

Video Hướng Dẫn Qua Chặng

Giúp bạn qua chặng một nhanh nhất

Sẵn sàng qua chặng 1

Trở thành cộng sự Team Đồng Hành

ĐH BUS

Bạn đã sẵn sàng lên xe cùng chúng tôi?

Lên xe ngay

Cùng sống, cùng làm việc, cùng rèn luyện, cùng cống hiến TRONG HẠNH PHÚC

Quà tặng từ thầy Trần Việt Quân

Nhận quà ngay

Dành cho những bạn đang đi tìm Ý Nghĩa Cuộc Đời
& Cha mẹ muốn có định hướng đúng đắn trong việc dạy con...

Tham gia nhóm để được hỗ trợ

Kết nối với cộng đồng 3 GỐC: thầy hiền trí, nhóm bạn tốt, tủ sách hay để chuyển hoá và phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí

Tham gia ngay