Slider

VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA BKE

Viện Đào Tạo Bách Khoa BKE muốn mang đến những giá trị tốt đẹp cho học viên dựa trên triết lý 3 gốc rễ: Đạo Đức, Trí Tuệ, Nghị Lực. Với những khóa học đã làm thay đổi, giúp đỡ rất nhiều học viên trên con đường rèn luyện phát triển Thân – Tâm.

+ 0
Khóa học Nhân cách
0
Sự kiện Cộng đồng
0
Học viên tham gia
+ 0
Dự án Cộng đồng

THẦY TRẦN VIỆT QUÂN

Sáng lập & Cố vấn hệ thống trường Tuệ Đức

“Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nơi nào có hiểu biết, nơi đó có tình thương. 
Này người có đi đâu về đâu… Vẫn luôn nhớ chia sẻ phục vụ Cộng đồng. Vẫn luôn nhớ xây dựng tình Huynh đệ. 
Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua.”

Tổng giám đốc chuỗi cửa hàng máy tính Bách Khoa trên toàn quốc
Sáng lập hệ thống trường Tuệ Đức, Viện đào tạo Bách Khoa, người thầy đi tiên phong trong việc lấy nhân cách đạo đức làm triết lý kinh doanh và đào tạo, dựa trên nền tảng: Đạo đức – Trí Tuệ – Nghị lực
Thầy đã dành hơn 20 năm nghiên cứu về Đông Phương học, Nhân Tướng học.

Thầy-Trần-Việt-Quân.jpg

CÁC KHÓA HỌC ĐẶC BIÊT