BLOG BKE

TIN MỚI

TÀI LIỆU KHÓA HỌC

GIÁ TRỊ SỐNG

QUÀ TẶNG

  CHIA SẺ & SUY NGẪM
  Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó
  sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau…

  Bộ hình ảnh câu nói ý nghĩa
  + sơ đồ đúc kết

  Giá trị sống – Thái độ sống
  Giá trị sống – Thái độ sống

  Fill out an application online, put down a deposit, and reserve your apartment.

  TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

  Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

  Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

  Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

  Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

  Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

  Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

  Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

  Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

  bạn có lên xe không

  TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

  Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

  Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

  Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

  Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

  Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

  Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

  Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

  Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

  bạn có lên xe không