Daily Archives: 16/05/2021

TRÒ CHƠI TÂM LÝ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

8 TRÒ CHƠI TÂM LÝ NHÀ TUYỂN DỤNG ÁP DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THỰC LỰC CỦA ỨNG VIÊN TRONG BUỔI PHỎNG VẤN Người phỏng vấn thường sử dụng rất nhiều chiến thuật để tìm hiểu tính cách thật của ứng viên trong buổi phỏng vấn mà không phải ai cũng dễ dàng phát hiện được. […]