DỰ ÁN “ĐẠI HỌC 3 GỐC”
NHÂN CÁCH SỐNG
Bù vào phần thiếu của cả nước
Đại dương cực xanh vì chưa ai làm

VN có
hơn 200
 ĐH Nghề

ĐH 3 GỐC
Rèn nhân cách sống

Mang nhân cách sống
vào trái tim người Việt

Diện rộng + phi tôn giáo
Có thể xuất khẩu Giáo dục

Thông qua Giáo Dục Chuyển Hóa

Học – hiểu – hành – thảo luận nhóm
Hình thành các cụm cùng hỗ trợ nhau
ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO
QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Đào tạo cư sĩ có tri thức hiểu + hành lời phật dạy trong đời sống

VN có 
100 Tr người

60-80 Tr
có cảm tình với P.Giáo

Mang điều tử tế (tinh hoa PGiáo) đi vào các lĩnh vực đời sống
Diện hẹp + hiểu rõ tôn giáo xóa bỏ mê tín dị đoan

Tìm cộng sự giỏi (chuyên gia, leader) cùng hướng
3 Gốc

TÌM HIỂU ĐẠI HỌC 3 GỐC

TÌM HIỂU ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO

DỰ ÁN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Đào tạo cư sĩ hiểu + thực hành lời phật dạy trong đời sống
Hình thành các cụm cùng nhau
học tập - hành - hỗ trợ nhau suốt đời
Giáo Dục Chuyển Hóa
Mang điều tử tế (tinh hoa PGiáo)
đi vào các lĩnh vực của đời sống

Nhân quả, 4 đế, 8 chánh,
 37 phẩm, 4 niệm xứ...
Học – Hiểu – Hành – Thảo luận nhóm
ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO
QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
GNH.VN/DAIHOC

TẦM NHÌN VƯỢT THOÁT

DỰ ÁN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO Q.TẾ TẠI VN

Cuộc đời là tài sản hay di sản?

4 vòng tròn đào tạo ĐH PHẬT GIÁO

Hành trình Giáo dục Chuyển hóa - Văn Tư Tu

Cần tìm con người phù hợp, ưu tiên full-time
(1) Ban Điều Hành & Trợ lý + (2) Các chuyên gia
Leader giỏi - Chuyên gia giỏi - Tư duy đúc kết - Sáng tạo 
(đơn giản hóa & đưa Văn Tư Tu vào lớp học)
Trợ lý Hằng 038.689.2363 – Admin Đam 036.866.5689
Thầy Quân 0989.330.880 – Gnh.vn/DaiHoc

CÁC KHÓA HỌC THEO 3 BƯỚC
Giáo viên, chuyên gia phải soạn theo cấu trúc này
Cuộc đời là tài sản hay di sản?

DỰ ÁN “ĐẠI HỌC 3 GỐC
NHÂN CÁCH SỐNG

3 GỐC + 4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO

Thông qua Giáo Dục Chuyển Hóa
Cấu trúc nhóm tự quản 6 hòa
Học – hiểu – hành – thảo luận nhóm

VN có
hơn 200
 ĐH Nghề

ĐH 3 GỐC
Rèn nhân cách sống

Mang nhân cách sống
vào trái tim người Việt
Bù vào phần thiếu cả nước
Đây là đại dương xanh vì chưa ai làm

4 vòng tròn đào tạo ⇒ ĐH 3 GỐC

3tr SV + 20tr HS + 50tr lao động ⇒ 20% muốn thay đổi = 14.6 triệu người
ĐH Nhân cách sống - Đại Dương cực XANH
Các hành trình 3 Gốc / Tâm lý / Tình yêu / DN 6 Hòa, X3 / Đọc Vị / TTVN-VHD… đang xây từng mảnh ghép
Không có tòa lâu đài sẵn để ở, nếu muốn hãy cùng xây từng viên gạch – Online 90% - Off 10% thời gian

Thế giới Online 100%
ĐH 3 Gốc On 90% + Off 10%
ĐH Nghề → ĐH Nhân cách sống

TẦM NHÌN VƯỢT THOÁT ĐẠI HỌC 3 GỐC

ĐH 3 GỐC NHÂN CÁCH SỐNG → XUẤT KHẨU GIÁO DỤC

Nhân lực: [1] BĐH giỏi & trợ lý [2] Chuyên gia, GV giỏi [3] Gọi đầu tư dự án (DNXH)

Leader dày dặn - Chuyên gia giỏi - Tư duy đúc kết - Sáng tạo
(đơn giản hóa & đưa Văn Tư Tu vào lớp học)

Cần tìm con người phù hợp, ưu tiên full-time
(1) Ban Điều Hành & Trợ lý + (2) Các chuyên gia

Nếu bạn đủ giỏi, sao không dám cống hiến cho cả cộng đồng

Cuộc đời là
tài sản hay di sản?

Trợ lý Hằng 038.689.2363
Admin Đam 036.866.5689
Thầy Quân 0989.330.880
Gnh.vn/DaiHoc

Tủ sách tinh hoa
Khóa học hay

Kỹ năng
Thực hành nhiều

Xu hướng
tính cách

Xanh Ngọc
3 Gốc rễ

1. Vĩ nhân-A.Hùng
2. Thiên nhiên, muôn loài
3. Tình yêu-H.Nhân
4. Đ.Đức-Đạo lý
5. Quản trị-Nhân sự

6. Giáo dục-Dạy con
7. Sức khỏe tự nhiên
8. Tài chính-Tiêu dùng
1. Tự học & Tự rèn
2. Thiền EQ
3. Team & đào tạo
4. OKRs & lập Plan
5. Kaizen & 5S
6. Kỹ năng chuyên môn
7. Thuyết phục
8. Sống đơn giản, an vui
1. Sở trường & đam mê
2. Mặt mạnh & yếu
3. Môi trường, nghề phù hợp
4. Thần số, Nhân tướng
5. Tâm lý: Disc, Mbti…
6. Hiểu rõ vai trò tốt nhất
1. Hiểu 3 gốc, 3 độc…
2. Hiểu 8 chánh, Thiền
3. Lục hòa, Xanh ngọc
4. Triển khai triết lý &
bộ câu hỏi then chốt

5. Sơ đồ & 8 câu hỏi trí tuệ
6. Nội lực: Camp30, 90
7. Dự án Thiện nguyện
8. Nhân sự kế thừa
Mỗi đầu mục là 1 khóa học (theo tín chỉ) hoặc 1 dự án mà Nhân Sự
cần phải vượt qua theo 3 bước: Bài học – Bài tập – Thang đo

4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO ⇒ ĐẠI HỌC 3 GỐC
Giáo viên, chuyên gia phải soạn theo cấu trúc này
CÁC KHÓA HỌC THEO 3 BƯỚC

Trợ lý Hằng:  038.689.2363
Admin Đam: 036.866.5689

Thầy Quân:  0989.330.880

CÁC DỰ ÁN ĐẠI HỌC 

Dự án hay và sức ảnh hưởng lớn tới tương lai

DỰ ÁN 
NHÂN CÁCH SỐNG
3 GỐC + 4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO

Thông qua Giáo Dục Chuyển Hóa

Cấu trúc nhóm tự quản 6 hòa
Học – hiểu – hành – thảo luận nhóm

Đại Học 3 Gốc

Đến trang chi tiết Dự Án

DỰ ÁN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

ĐH PHẬT GIÁO
QUỐC TẾ TẠI VN

Đến trang chi tiết Dự Án

Thông tin của bạn đã được tiếp nhận

Hãy vào nhóm Zalo để nhận thông tin mới nhất và các ưu đãi về khóa học

Vào nhóm Zalo ➜