Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học:

Bạn thân mến!

Có hơn 80% HV học xong Chánh Kiến cũng đã tham gia lớp học Chánh Kiến 2 (Kiến Tạo Con Đường Hạnh Phúc) và đã có sự chuyển hóa tâm thức vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi đánh thức ý nghĩa cuộc đời với Chánh Kiến 3H, Chánh Kiến 2 sẽ là hành trình chuyên sâu giúp bạn có môi trường thực hành trải nghiệm sâu sắc trên cả thân và tâm để kiến tạo con đường hạnh phúc cho riêng mình.

Tuyệt chiêu về quán thân & quán tâm (ứng dụng trong đời sống)

KIẾN TẠO
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Chánh Kiến 2

Xem chi tiết tại đây

& cách vận hành trong đời sống

TỨ DIỆU ĐẾ

Chánh niệm & thực hành phát triển EQ

BÁT CHÁNH ĐẠO

Ý nghiệp
+ chuyển nghiệp

NHƯ LÝ TÁC Ý

3 câu hỏi 
+ 4 quy tắc

NHÂN QUẢ