RA MẮT: ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI , Phiên bản Online

Chào mừng bạn đến với BKE, các khóa học thay đổi cuộc đời

TU NGUYỆN

share

Nếu có người hỏi tôi thời này là thời mạt pháp, mình nên tu pháp môn gì?

Có người thì họ tu pháp môn niệm Phật, tu rải tâm từ, tâm bi, tu niệm hơi thở. Nhưng mà riêng tôi là người đang hầu chuyện, thưa chuyện với quí vị. Nếu tôi thấy các vị không có thời giờ nhiều, nhớ dở hiểu chậm thì tôi sẽ đề nghị pháp môn gọi là Tu Nguyện.

Nguyện ở đây có nghĩa là mình tự gây tạo ấn tượng tâm lý, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điều mà mình thấy là quan trọng cần thiết. Buổi đầu nó chỉ là tâm nguyện, lâu ngày nó trở thành là đại nguyện, nếu nó hợp lý chắc chắn nó sẽ thành tựu .

Hợp lý có nghĩa là mình nguyện cái điều mà nó không có chỏi lại với cái lý vô thường, nghiệp báo. Thí dụ như mình nguyện đời sau sanh ra có trí, và bây giờ mình vun bồi những hạnh lành mà nó liên quan tới trí tuệ như là : Học hỏi thiền định, ấn tống kinh sách, hỗ trợ người tu hành, hỗ trợ người học đạo. Mình vừa làm phước vừa nguyện được gọi là không có đi ngược lại với lý nhân quả.

Quí vị có thể nghi ngờ tại sao chưa nghe pháp môn này, nhưng mà nếu vị nào có một chút tin tôi cũng nhớ rằng tôi đã đúc kết, tổng hợp từ bao nhiêu năm làm thầy chùa và đọc kinh điển, tôi đúc kết ra chứ không phải tôi chế ra.

Mình nên tu pháp môn gì?
Mình nên tu pháp môn gì?

Nguyện thí dụ như là:

  • Nguyện tôi tha thứ cho tôi và an vui
  • Nguyện bố mẹ tha thứ cho tôi và an vui
  • Nguyện họ hàng 2 bên nội ngoại tha thứ cho tôi và an vui
  • Nguyện các bạn tha thứ cho tôi và an vui
  • Nguyện các chúng sinh dưới nước tha thứ cho tôi và an vui
  • Nguyện các chúng sinh trên mặt đất tha thứ cho tôi và an vui

….

Đọc tới đâu hiểu tới đó, viết xuống câu cú đàng hoàng. Mỗi một câu nguyện như vậy là một lần tác ý nó quan trọng lắm, lập đi lập lại nhiều lần với lòng thiết tha da diết lâu ngày thì nó sẽ trở thành tâm nguyện, lúc đó nó trở thành sức mạnh.

Quí vị có thời gian tu chánh niệm, tu tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp đó là bắt buộc rồi. Bên cạnh tu tứ niệm xứ thì mỗi ngày cứ làm mấy bài nguyện như vậy, sáng, trưa, chiều, tối và tôi bảo đảm với quí vị điều gì mà lập đi lặp lại nhiều lần thì tự nhiên nó là một sức mạnh lớn.

Sư Giác Nguyên

Để biết thêm chi tiết về các khóa tu các bạn truy cập tại: gnh.vn/thien

Chúc các bạn tu tập tinh tấn và có được lợi lạc từ việc tu tập, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại! Đọc thêm các bài chia sẻ hay TẠI ĐÂY

Chuyên mục

Thịnh hành

Đăng ký

Đăng ký để nhận những thông tin cập nhật mới nhất