CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 6

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 4(31/03/2021

(*)Bắt buộc điền

Nộp Bài

Mã Học Viên (*)

Họ Và Tên (*)

Gửi hình ảnh vào "Chọn tệp tin" 

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

Hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua.

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

BÀI TẬP 6

*Bài Tập: 
  - Dùng sơ đồ thân tâm phân tích 48 câu.
  - chọn 5 câu tâm đắc nhất để nộp bài.

Phân tích 5 câu mà bạn tâm đắc nhất.