ĐĂNG KÝ BUỔI CHIA SẺĐẠO HỌCTRIẾT LÝ PHẬT GIÁO

Thời gian: 17h00 – 19h00, Chủ nhật, 12/11/2017

Địa điểm: 299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

[tcb-script type=”text/javascript”] (function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://bke.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=goBfCXwqDXVXYwhN4MOMjumzZKogJTVmtKQI5KdV4VbGTj07xl&referrer=”+r); f.style.width = “100%”;f.style.height = “350px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1510368989840”);s.appendChild(f); })(); [/tcb-script]

Facebook Comments