NGUYỄN CẢNH HIỀN

✔️ Giám đốc Công ty Cổ phần Microsun.
✔️ Chủ tịch HĐQT Rim Education.
✔️ Nguyên GĐ Kinh Doanh, GĐ Marketing chuỗi bán lẻ Bách Khoa Computer.
✔️ Nguyên GĐ Kinh Doanh chuỗi bán lẻ của tập đoàn VINGROUP.
✔️ Chuyên gia huấn luyện về phát triển năng lực bản thân, Sales & Marketing.
✔️ Hơn 15 năm kinh nghiệm Quản Lý và Điều Hành doanh nghiệp.

Hien-TIFF