Tại Viện Đào Tạo Bách Khoa, chúng tôi đang tập trung vào hai lĩnh vực đào tạo:

Chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp (In-House Traning)

Đào tạo theo nhu cầu từng phòng ban của Doanh Nghiệp

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới: Nuôi dưỡng tình huynh đệ (Xây đội ngũ, phối hợp làm việc nhóm); Triết lý ba Gốc Rễ cơ bản,

Huấn luyện chuyên biệt (1-1) theo nhu cầu riêng của từng vị trí công việc và theo mô hình doanh nghiệp:

(1)       Xây dựng kế hoạch phòng ban

(2)      Phát triển cá nhân

(3)      Quản lý mục tiêu

(4)      Quản lý nhân sự

(5)      Quản lý dự án

(6)      Hướng dẫn công việc cho nhân viên

(7)      Động viên nhân viên

Chương trình đào tạo tại trung tâm Bách Khoa (Public Training)

Chương trình đào tạo này dành cho Ban Lãnh Đạo, các Quản lý và nhân viên, bao gồm một số khoá đào tạo như sau:

Xây dựng Chiến lược cho Doanh nghiệp;

Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp;

Lãnh đạo và truyền cảm hứng;

Giao tiếp tạo ảnh hưởng;

Hình thành Hệ thống, Bộ máy, Nhân sự Sale & Marketing;…

Xử lý khủng hoảng truyền thông;

Xây dựng kênh và chính sách bán hàng;…

Nhân tướng ứng dụng

Phương thức trắc nghiệm hành vi DISC

Phát triển nhân cách dựa trên ba Gốc Rễ (từ cơ bản đến nâng cao)

Quy luật của sự thành công

Tài chính dành cho Sếp

Facebook Comments