Nhân tướng học áp dụng trong đời sống - Viện đào tạo Bách Khoa

post

Viện đào tạo Bách Khoa > Khác > Nhân tướng học áp dụng trong đời sống

Nhân tướng học áp dụng trong đời sống

  • By Thương Trương 
  • Category: Khác 
  • Comments (0) 

Nói về nhân tướng học, chỉ cần tra trên mạng rất nhiều. Nhưng chủ đề của chúng ta là ứng dụng vì vậy chúng ta lướt qua 1 chút về định nghĩa của nó. Hình tướng là qua việc quan sát các bộ vị của thân thể và sự biến hóa tương quan giữa chúng để dự báo cát hung. Dự báo cát hung không những có thể tốt cho bản thân mà còn cho cả công việc.

Để xem tướng chúng ta làm theo các bước sau:

1 – Coi đôi mắt, lưỡng quyền và thần, khí

2 – Coi dáng và tinh thần

3 – Coi đầu (tóc … )

4 – Thẩm định sự thanh trọc

5 – Coi Ngũ nhạc Tam đình


A) NGŨ NHẠC:

Quyền bên trái là Đông nhạc

Trán là Nam nhạc

Quyền bên phải là Tây nhạc

Mũi là Trung nhạc

B) TAM ĐÌNH: Gồm có trán, đầu và cằm (râu …)

6 – Coi Ngũ quan, Lục phủ

A) NGŨ QUAN:

+ Mi (lông mày)

+ Mắt

+ Tai

+ Mũi

+ Miệng

B) LỤC PHỦ: Lục phủ là những bộ vị chia ra chi tiết trên trán, lưỡng quyền và cằm

7 – Coi lưng, bụng

8 – Coi chân tay

9 – Coi tiếng nói và tâm trạng

Đã là con người thì “NHÂN VÔ THẬP TOÀN”, ai cũng có những khuyết điểm; vấn đề quan trọng là biết những khuyết điểm của mình, tự điều chỉnh những khuyết điểm; hiểu được khuyết điểm của người, để hòa hợp chung sống hoặc giao tiếp. Các nhà nhân tướng học cho rằng:

Hữu tâm, vô tướng, tướng do tâm sinh

Hữu tướng, vô tâm, tướng do tâm diệt”

Tạm dịch là:

“Có tâm, không có tướng, tướng sẽ do tâm sinh

Có tướng, không có tâm, tướng sẽ do tâm diệt”

Mục đích của nhân tướng học là giúp con người tìm lành lánh dữ, bỏ họa tìm phúc, biến nguy thành an, biến dữ thành lành…Bộ môn này cũng giúp con người hướng đến những cái đích rất sáng: hiểu và sửa mình, hoàn thiện bản thân, rèn tâm tướng. Việc học tập, tích lũy kiến thức về Nhân tướng học cũng nhằm biết về người khác để giúp đỡ họ.

 

Facebook Comments

CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT