Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota

125,000

– Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho doanh nghiệp của mình

– Nếu bạn là sinh viên cần tìm hiểu những kinh nghiệm làm việc hữu ích

Hoặc bất cứ ai thì “Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota” là cẩm nang với tất cả những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình làm việc và quan sát để liên tục tạo ra thành quả của Toyota như ngày nay.

 

Đặc trưng của phương thức Toyota là “luôn luôn thay đổi” và tích luỹ những thay đổi tốt. Phương thức này không chỉ giới hạn trong công xưởng mà bạn có thể áp dụng được ở mọi bộ phận, từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho tới kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Share

  Những ví dụ thực tế của Toyota được nêu trong cuốn sách gắn liền với những hoàn cảnh cụ thể mà nhiều người gặp phải. Không có nhân vật nào trong cuốn sách thật sự là những siêu anh hùng, nhưng thông qua việc tích luỹ kaizen hàng ngày, họ đã có những đóng góp to lớn, cụ thể cho sự phát triển và thương hiệu của Toyota. Ở đây tác giả nhấn mạnh tiềm năng trí tuệ vô hạn của con người có thể tạo ra những thành quả to lớn như thế nào khi được trui rèn đúng cách.

  Khác với các cuốn sách khác, cuốn sách này tập trung nhiều hơn về việc ứng dụng phương thức Toyota trong các khâu nghiên cứu, bán hàng, tại các bộ phận văn phòng, hỗ trợ hoạt động sản xuất. Trong đó có bốn điểm chính cũng là 4 chương trong sách:
  – Cách thức thu phục lòng người, cho ra kết quả. 
  – Cách quan sát từ góc nhìn của khách hàng để tạo ra kết quả mong muốn.
  – Phương pháp phát triển năng lực cạnh tranh để tạo ra kết quả.
  – Phương pháp đột phá để chắc chắn tạo ra kết quả.