QUẢN LÝ THỜI GIAN

KHÓA HỌC CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 –  Ngày 10-11/08 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 21h00)

 –  Ngày 17-18/08 tại HÀ NỘI (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG 2”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 – Ngày 31/08 – 01/09/2019 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 21h00)

 – Ngày 21 – 22/09/2019 tại  HÀ NỘI (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HÀ NỘI ngày 22/08/2019 (8h00 – 21h00)

  – HCM đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG TRONG ĐỜI SỐNG 2”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HỒ CHÍ MINH, ngày 7-8/09 (8h00 – 21h00) 

  –  HÀ NỘI đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ QUYẾT XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***
  – Ngày 20/09/2019 tại HÀ NỘI (8H00 – 21H00)

  –  Ngày 27/09/2019 tại HỒ CHÍ MINH (8H00 – 21H00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KINH DỊCH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

–Ngày 30/08/2019 tại HỒ CHÍ MINH (8h00 – 18h00)

HÀ NỘI: Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“QUY LUẬT GIEO HẠT”

(2 NGÀY HỌC)

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – VŨNG TÀU (3 Ngày học 06-09/09/2019, 8h00 – 18h00) HỌC PHÍ: Combo Quy Luật Gieo Hạt và Lãnh Đạo Chính Mình: 1.800.000đ/hv

  – HÀ NỘI Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!) 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“COMBO LỚP QUY LUẬT GIEO HẠT & LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

*** NGÀY HỌC ***

​  – VŨNG TÀU (3 Ngày học 06-09/09/2019, 8h00 – 18h00) HỌC PHÍ: Combo Quy Luật Gieo Hạt và Lãnh Đạo Chính Mình: 1.800.000đ/hv

– HÀ NỘI: Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!)