QUẢN LÝ THỜI GIAN

KHÓA HỌC CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI”


(Chánh Kiến 1 – Phiên Bản Mới)

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KIẾN TẠO CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG TRONG ĐỜI SỐNG”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ QUYẾT XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KINH DỊCH – ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“QUY LUẬT GIEO HẠT”

(2 NGÀY HỌC)

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 17/08 tại HÀ NỘI (1 Ngày học: 8h00 – 18h00) HỌC PHÍ: 500.000đ/hv

  – HỒ CHÍ MINH Đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo thời gian cho bạn khi có khóa học mới!) 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.