QUẢN LÝ THỜI GIAN

KHÓA HỌC CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“”ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI”


(Chánh Kiến 1 – Phiên Bản Mới)

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KIẾN TẠO CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

 – HCM, ngày 28-29/12/2019 (8h00 – 21h00) 

 – HÀ NỘI, ngày 21-22/12/2019 (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG 1”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày 8/11/2019 (8h00 – 21h00)

  – HÀ NỘI, ngày 21/11/2019 (8h00 – 21h00)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“NHÂN TƯỚNG TRONG ĐỜI SỐNG 2”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HỒ CHÍ MINH, ngày 7-8/12 (8h00 – 21h00) 

  – HÀ NỘI, đăng ký dự bị ( BKE sẽ thông báo khi có khóa học mới nhất)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“BÍ QUYẾT XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – HCM, ngày 12/12/2019 (8h00 – 21h00)

  – HÀ NỘI, đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo khi có lịch mới nhất)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“KINH DỊCH – ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

HCM, ngày 06/12/2019 (8h00 – 18h00)

– HÀ NỘI, đăng ký dự bị (BKE sẽ thông báo khi có lịch học mới nhất)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Kỹ Năng Đọc Hiểu Nhanh – Speed Reading

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

  *** NGÀY HỌC ***

  – Ngày 18/10 Viện Đào Tạo Bách Khoa
299/3A Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, HCM

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

“LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH”

* Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

*** NGÀY HỌC ***

– HCM, ngày 19-20/10/2019 (8h00 – 17h00) 

– HÀ NỘI, ngày 24,25/10/2019 (8h00 – 17h00)